Aanmelden Donateur

  
Voornaam :
Achternaam :
Geslacht : Man Vrouw
Geboortedatum :   
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr :
Rekeningnr * :
 
Email :
  
Favoriete serie :
 
Donateursvorm :
Donateur
Gezins-donateur
Jeugd-donateur
C100-donateur
C100 gezins-donateur
 
Gegevens overige gezinsleden gezinsdonateursschap (naam, geslacht, geboortedatum):
  
C100 email adres ** : @federation.nl
2e keuze C100 email : @federation.nl
3e keuze C100 email : @federation.nl
 
Eventuele opmerkingen :
  
Met het versturen van dit formulier geeft u Stichting The Federation toestemming om uw gegevens op te nemen in het donateursregister van The Federation. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming, tenzij Stichting The Federation hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 
Vink dit vakje aan als u géén bezwaar maakt tegen het verstrekken van uw gegevens aan derden. Uw rekeningnummer is hiervan uitgesloten en zal dus nimmer aan derden worden verstrekt.
 
Datum aanmelding : 21-07-2024
 
Let op ! Niet volledig ingevulde formulieren worden niet verzonden !
 
     


Sponsor:Best Business IT Group


* Let op! Er wordt géén geld van uw rekeningnummer afgeschreven. Door te vragen naar uw rekeningnummer, kunnen wij nagaan door wie de donatie is gedaan. Vul hier dus altijd het rekeningnummer in van de rekening waarvandaan de donatie naar The Federation wordt overgemaakt.

** Alleen invullen als je de C100 Donateursvorm hebt gekozen. Dit e-mail adres is jouwkeuze@federation.nl en je kunt je eerste 3 voorkeuren aangeven, voor het geval een adres al in gebruik is door iemand anders.